75 محصول
 • یاتاقان متحرک بنز ۳۵۵ (سایز ۲۵) کارتن ۱۸ دستی

  12,636,000 تومان
 • یاتاقان پرکینز

  یاتاقان ثابت پرکینز ۴.۲۴۸ (سایز ۲۰) کارتن ۳۶ دستی

  Perkins 4.248 MB Bearing (size 0.20)
  6,203,000 تومان
 • یاتاقان متحرک بنز ۳۵۵ (سایز ۵۰) کارتن ۱۸ دستی

  12,636,000 تومان
 • Placeholder

  یاتاقان متحرک پرکینز ۴.۲۴۸ (سایز ۱۰) کارتن ۳۶ دستی

  Perkins 4.248 CRB Bearing (Size 0.10)
  4,140,000 تومان
 • یاتاقان ثابت بنز ۳۵۵ (سایز ۲۵) کارتن ۶ دستی

  8,182,000 تومان
 • یاتاقان متحرک بنز ۳۱۴ (سایز استاندارد) کارتن ۳۶ دستی

  13,005,000 تومان
 • یاتاقان ثابت نیسان دیزل (سایز استاندارد) کارتن ۳۶ دستی

  9,122,000 تومان
 • یاتاقان ثابت هوو WD615 (سایز استاندارد) کارتن ۱۰ دستی

  4,868,000 تومان
 • یاتاقان متحرک هوو WD615 (سایز استاندارد) کارتن ۱۲ دستی

  3,378,000 تومان
 • یاتاقان ثابت دانگ فنگ (سایز استاندارد) کارتن ۶ دستی

  3,186,000 تومان
 • یاتاقان متحرک بنز ۳۵۲ (سایز استاندارد) کارتن ۲۴ دستی

  12,692,000 تومان
 • یاتاقان متحرک بنز ۳۵۵ (سایز استاندارد) کارتن ۱۸ دستی

  12,636,000 تومان
 • یاتاقان متحرک دانگ فنگ (سایز استاندارد) کارتن ۱۲ دستی

  4,829,000 تومان
 • یاتاقان ثابت نیسان Z24 (سایز استاندارد) کارتن ۳۶ دستی

  8,312,000 تومان