فرم درخواست نمایندگی

در صورت درخواست نمایندگی شرکت یاتاقان بوش ایران می بایست فرم حاضر را با نهایت دقت تکمیل بفرمایید. بدین منظور می بایست ابتدا مستندات لازم را در قالب فایل های کم حجم آماده نموده و اطلاعات مالی را نیز نکمیل بفرمایید.

"*" indicates required fields

مرحله ۱ از ۶

مشخصات متقاضی*
آدرس

مشخصات شرکت حقوقی

اگر شرکت ثبت شده هستید، لطفاً با دقت تمامی بندها را تکمیل بفرمایید.
YYYY slash MM slash DD
آدرس شرکت