واحد توسعه شبکه

معرفی کارشناسان GMT توسعه شبکه فروش و بازاریابی

مدیر توسعه شبکه فروش و بازاریابی

آقای دکتر احسان قنبری

ماموریت ایشان علاوه بر نظارت بر عملکرد کارشناسان GMT، جذب نمایندگان جدید، ارزیابی و توسعه شبکه فروش می باشد.

کارشناس GMT منطقه ۴

آقای هادی جلالی دوست

ماموریت ایشان مصاحبه با مشاغل و جمع آوری اطلاعات در استانهای مازندران، گیلان و گلستان می باشد.

۰۹۱۲۰۴۱۶۴۰۴

کارشناس GMT منطقه ۳

در حال حاضر فاقد کارشناس

ماموریت ایشان مصاحبه با مشاغل و جمع آوری اطلاعات در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی می باشد.

کارشناس GMT منطقه ۲

آقای محمد جواد فکور

ماموریت ایشان مصاحبه با مشاغل و جمع آوری اطلاعات در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان می باشد.

۰۹۰۱۵۷۳۱۲۰۳

کارشناس GMT منطقه ۱

آقای علی زارعی

ماموریت ایشان مصاحبه با مشاغل و جمع آوری اطلاعات در استانهای فارس، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و هرمزگان می باشد.

۰۹۱۹۵۹۹۳۹۲۲

کارشناس GMT منطقه ۸

در حال حاضر فاقد کارشناس

ماموریت ایشان مصاحبه با مشاغل و جمع آوری اطلاعات در استانهای لرستان، خوزستان، ایلام و مرکزی می باشد.

کارشناس GMT منطقه ۷

در حال حاضر فاقد کارشناس

ماموریت ایشان مصاحبه با مشاغل و جمع آوری اطلاعات در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال بخنیاری می باشد.

کارشناس GMT منطقه ۶

آقای مهدی چگینی

ماموریت ایشان مصاحبه با مشاغل و جمع آوری اطلاعات در استانهای همدان، کردستان و کرمانشاه می باشد.

۰۹۳۷۱۳۳۸۱۷۱

کارشناس GMT منطقه ۵

آقای وحید صفرخانلو

ماموریت ایشان مصاحبه با مشاغل و جمع آوری اطلاعات در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آدربایجان غربی و زنجان می باشد.

۰۹۱۲۷۸۴۰۹۶۶

وظایف کارشناسان GMT

این کارشناسان تحت نظارت مستقیم مدیر توسعه شبکه فروش، وظایف اجرای فعالیتهای بازار شناسی به معنی توجه به شناخت دقیق بازار، بازارسازی به معنی نفوذ در بازار هدف، بازارگردی به معنی حضورفعال در بازار برای شناخت دقیق آن و بازار سنجی به معنی سنجش موقعیت محصولات در بازار و بازار گرمی به معنی اجرای برنامه های مختلف تبلیغاتی و پروموشن شرکت را به عهده دارد.