8 محصول

Days
hours
minutes
seconds
 • مكان گيرنده

  یاتاقان متحرک پرکینز ۴.۲۴۸ (سایز ۱۰) کارتن ۳۶ دستی

  Perkins 4.248 CRB Bearing (Size 0.10)
  4,140,000 تومان
 • یاتاقان متحرک پرکینز

  یاتاقان متحرک پرکینز ۴.۲۴۸ (سایز ۵۰) کارتن ۳۶ دستی

  Perkinz 4.248 CRB Bearing (Size 0.50)
  6,203,000 تومان
 • یاتاقان پرکینز

  یاتاقان متحرک پرکینز ۴.۲۴۸ – بادسان ۴.۴۰ (سایز استاندارد) کارتن ۳۶ دستی

  Perkins 4.248/ Badsan 4.40 Connecting Rod Bearing (Standard)
  7,255,000 تومان
 • یاتاقان پرکینز

  یاتاقان ثابت پرکینز ۴.۲۴۸ (سایز ۱۰) کارتن ۳۶ دستی

  Perkins 4.248 MB Bearing (Size 0.10)
  6,203,000 تومان